Vyhledávání:

ITM BusinessFirewall

ITM BusinessFirewallIT Management BusinessFirewall je modulární systém chránící privátní lokální sítě proti útokům a neoprávněným pokusům o průnik z veřejných sítí, například z Internetu. Reprezentuje bezpečnostní zařízení typu UTM a provozovat jej lze na několika HW platformách.

Modulové řešení umožňuje vytvoření individuálního produktu pro každého klienta dle jeho potřeb. Pokud se klientovy požadavky na funkcionalitu změní, systém se jim přizpůsobí. Moduly se pravidelně aktualizují po celou dobu svého sedmiletého životního cyklu a reagují tak na vývoj v oblasti zabezpečení počítačových sítí.

Moduly ITM BFW

Na rozdíl od konkurenčních řešení obsahuje ITM BFW mandatorní systém řízení přístupu v rámci operačního systému. Ten implementuje bezpečnostní politiky zamezují obejití zabezpečení pomocí chyb v software. Například kompromitace proxy serveru tak nevede ke kompromitaci celého systému.

Systém podporuje, ale nevyžaduje, jednotné použití jména a hesla (Single sign-on) pro všechny moduly a služby. Mezi nejčastější autentizační backendy patří Microsoft Windows Active Directory, servery LDAP nebo Radius a SQL databáze.

HW platformy pro ITM BFW

 


Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.