Vyhledávání:

Zálohovací systém

backupmodulePři provozování téměř jakéhokoliv IT systému je nutné provádět zálohování, aby se zabránilo ztrátě dat nebo funkcionality z důvodů selhání hardware, software, lidského faktoru atp. Modul "zálohovací systém" je zodpovědný za provozování spolehlivého a bezpečného backup systému a pracuje v jednom ze tří režimů.

Automatická archivace je klíčovou složkou v prevenci proti ztrátě cenných dat.

Zálohovány jsou datové soubory, databáze i vlastní operační systém a jeho nastavení. Vlastní proces probíhá v definovaných intervalech a to nejčastěji v noci při nejnižším zatížení IT infrastruktury nebo i několikrát denně pokud to situace vyžaduje. Aby nedocházelo k archivaci souborů nebo databází v nekonzistentním stavu, používá se metoda dočasných snapshotů. Minimalizace objemu záloh je dosahována metodou reverzních diff souborů.

Pracovní režimy

Všechny pracovní režimy lze rozšířit o ukládání druhé kopie dat na externím zálohovacím serveru pro splnění podmínky o dvou nezávislých kopiích záloh!

In place

Zálohování probíhá v rámci jednoho zařízení na dedikované médium. Jelikož je zálohovací server přítomen na stejném stroji, jedná se o finančně nejméně nákladnou variantu, která ale není odolná proti zcizení HW, živelným katastrofám atp.

Over Internet

Zálohovaná data jsou posílána skrze šifrovaný VPN tunel Internetem na zálohovací servery společnosti IT Management. Výhodou tohoto řešení je umístění záloh na geograficky odlišném místě. Další detaily o tomto typu zálohování lze nalézt v popisu produktu "Vzdálené zálohování".

Over LAN/WAN

V tomto režimu modul odesílá zálohy na vyhrazený zálohovací server, který je připojený ve stejné lokální síti nebo se může nacházet v jiné lokalitě, která je s lokální sítí spojena vhodným způsobem. Například VPN tunelem skrz Internet. Vlastní zálohovací server může přijímat zálohy od více zálohovacích modulů. Ty mohou být nainstalované i na stolních PC, které jsou automaticky zálohovány v okamžiku kdy se na nich nepracuje, například při obědové pauze.

Technická specifikace

Obecné vlastnosti

 • Zálohování typu "Disk to Disk to Tape"
 • Automatická e-mailová hlášení o zálohách
 • Zálohování pomocí reverzních diff souborů
 • Pro ukládání záloh se používá "deduplikace"
 • Pokročilý plánovač pro spouštění zálohování
 • Verifikace záloh pro detekci napadení systému
 • Podpora obnovení "bare metal", tj. na holý hardware
 • Značkování archivů pro zabránění nechtěnému přepsání
 • Zabezpečená komunikace mezi modulem a zálohovacím serverem
 • Data uložená na zálohovacím serveru jsou chráněna silným šifrováním
 • Katalog záloh je uložen v SQL databázi (MySQL, PostgreSQL nebo SQLite)
 • Archivy jsou dopředně kompatibilní - staré zálohy lze přečíst nejnovější verzí SW

Podporované OS

 • Linux - všechny verze
 • Microsoft Windows všechny 32 a 64 bit verze
 • FreeBSD od verze 5, OpenBSD a NetBSD
 • Solaris od verze 8 a OpenSolaris
 • MacOS, True64, HPUX a další

Podporovaná úložiště

 • Páskové mechaniky včetně autochangerů
 • Pevné disky nebo diskové servery
 • Úložiště typu NAS a SAN
 • DVD, Blue-ray

Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.