Vyhledávání:

Vzdálené zálohování

Vzdálené zálohováníMnoho organizací žije v přesvědčení, že pokud zálohují, mají vyřešen problém se ztrátou dat. Bohužel jejich zálohy jsou často umístěny ve stejném objektu, místnosti nebo dokonce serveru kde se nachází zálohované soubory. Existuje několik scénářů u kterých je vysoce pravděpodobné, že dojde ke ztrátě dat i jejich záloh.

  • výpočetní technika je ukradena při vloupání
  • data jsou zničena při přírodních katastrofách
  • úmyslné poškození osobou s přístupem k zálohovacímu systému

Eliminovat nastíněné rizika lze použitím geograficky vzdáleného úložiště obsluhovaného osobami bez úzkých vazeb k zálohovanému subjektu. Do nedávna se do vzdáleného úložiště musely přenášet kopie dat ručně, což vyžadovalo nezanedbatelné logistické i personální nasazení.

IT Management představuje ITM Remote Backup

Jedná se o zálohovací systém optimalizovaný pro využití Internetu jako přenosového média. Jeho úkolem je provádět zálohu dat z firemních serverů s využitím datových serverů společnosti IT Management jako cílovým úložištěm. Podporovány jsou systémy Microsoft Windows 2000 Server a novější a GNU Linux.

Implementace „ITM RB“ se provádí dle individuálních požadavků klienta a nevyžaduje od něj žádné investice do hardware a pro rutinní používání ani žádné speciální znalosti obsluhy. S růstem objemu záloh se navyšuje místo v úložišti a klient tak platí podle aktuálních potřeb.

Extrémní snížení objemu přenášených dat

Při zvolení Internetu přenosovým médiem bylo nutné minimalizovat objem přenášených dat. Toho bylo dosaženo hloubkovou analýzou zálohovaných dat a následně dochází k odesílání jen skutečných změn. Vysoce efektivní je tento mechanismus při zálohách dokumentů, mailů a databází, tedy tří nejvyužívanějších komodit ve firemním prostředí. Příjemným „vedlejším efektem“ této technologie je možnost uchovávat denní rozdílové zálohy po dlouhou dobu.

Scénář z praxe:
Celkové velikosti zdrojových dat je 500 GB. Za 24 hodin bylo změněno 18 GB dat, ale fyzicky bylo nutno odeslat jen 180 MB dat, což při odchozí rychlosti 256 kbps (jedno z nejpomalejších ADSL) trvá cca hodinu a půl.

Zabezpečení dat

Protože data opouštějí firmu a putují Internetem a následně jsou uložena na zařízení, které může principiálně být zcizeno, je na celý cyklus aplikováno šifrování silným a pomocí klasických počítačů neprolomitelným klíčem. Mezi klientem a úložištěm se vytváří VPN spojení, kde se každou hodinu mění šifrovací klíč. 

Ve vlastním úložišti jsou data taktéž šifrována pomocí 256bitové šifry AES, kterou lze použít pro informace se statusem „TOP SECRET“. Úložiště je vytvořena na rozšiřitelném RAID5 poli s aktivním monitoringem stavu disků, aby se předešlo hardwarovému selhání.

Rychlé obnovení

Pokud dojde ke smazání několika souborů nebo adresářů, provádí se jejich rychlá obnova po Internetu. V případě velkého objemu smazaných dat, pracovníci IT Managementu zkopírují zálohy na externí pevné disky a dopraví je přímo ke klientovi. Jelikož součástí záloh jsou i přístupová práva, datové proudy a další rozšiřující informace, je možné obnovená data okamžitě používat. 


Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.