Vyhledávání:

Poradenství ICT

PoradenstvíV oboru ICT je vývoj velice rychlý a dynamický. Proto je složité udržet si přehled o celé nabídce jak hardwarových, tak softwarových produktů na trhu a dokázat posoudit jejich vhodnost pro nasazení v jednotlivých situacích a prostředích.

Zavádění nových informačních zdrojů, služeb a technologií nebo jejich zlepšování, může firma realizovat vlastními silami nebo ve spolupráci s konzultační firmou. Při využití služeb profesionálů, je celý proces kratší, levnější a s garantovanou kvalitou podle světových standardů.

Navrhujeme a realizujeme komplexní řešení!

Nabízíme Vám konzultační služby pro optimalizaci informačních a komunikačních technologií ve Vašem prostředí. Ať už z hlediska ceny, použitých technologií a produktů nebo možnosti budoucího rozšiřování IS. Vytvoříme pro Vás několik variant řešení, mezi kterými si budete moci vybrat právě tu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na výkonnost a cenu. Následně jsme schopni provést i celou realizaci projektu.

Našim klientům poskytujeme pomoc jak s běžnými,  tak se specifickými problémy. 
Rádi Vám poradíme s ideální konfigurací počítače nebo serveru, nebo Vám je sami nainstalujeme, nastavíme a optimalizujeme tak, aby co nejlépe vyhovoval Vašim požadavkům a potřebám. V případě instalace serverových operačních systémů, které jsou přímo napojeny na Internet, nabízíme zvýšení bezpečnosti Vašich dat, vzdálenou kontrolu a administraci. 

Všemi výše uvedenými postupy vám chceme pomoci k maximálnímu využívání výpočetní techniky ve správných konfiguracích, bez nadbytečných nákladů spojených s nákupem řízeným agresivními prodejními strategiemi výrobců výpočetní techniky.

Přehled konzultačních služeb

  • návrh zabezpečení dat před zneužitím, vzdálená kontrola a administrace
  • návrh antivirové ochrany serverů, stanic a mobilní techniky včetně návrhu ochrany před viry z Internetu
  • návrh způsobu zálohování dat a nasazených softwarových produktů, včetně návrhu na jejich obnovu
  • posouzení vhodnosti nasazení požadovaného software
  • návrh na způsob provedení softwarového auditu a případně jeho provedení
  • návrh způsobu vedení prostředků ICT
  • návrh na způsob připojení k síti Internet a zajištění jeho zřízení
  • návrh na vybudování a zabezpečení datových síti

Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.