Vyhledávání:

Návrh a realizace datových sítí

Datové sítěPotřeba sdílení údajů v rámci firmy vede k nutnosti propojení do lokální sítě. Toto řešení umožní například výměnu dokumentů, sdílení tiskáren, použití faxového serveru, elektronickou poštu uvnitř firmy i na internet a další dále uvedená řešení. Poskytuje přístup vybraným uživatelům sítě na disková zařízení a umožňuje jim tak zápis nebo jen čtení v určitých složkách nebo v celém systému. Pod pojem síť je možno zahrnout veškeré technické počítačové i programové vybavení zákazníka, které je vzájemně propojeno, komunikuje spolu a umožňuje předávání a sdílení informací. Firemní síť je živý organismus, který je třeba neustále rozvíjet a udržovat v kondici. 

Čas, tedy jeho cena, má největší dopad na strukturu nákladů. Proto je nutné využíváním moderních technologií zlepšovat produktivitu práce a tím získat konkurenční výhodu. S našimi odbornými znalostmi Vám poskytneme kompletní balík služeb k zajištění Vašeho obchodního a finančního úspěchu.

Požadavky na síťová řešení:

 • funkčnost
 • spolehlivost
 • efektivní výkon
 • racionální náklady

Realizujeme síťová řešení buď jako samostatný projekt nebo jako součást systémové integrace a implementace informačních systémů a to včetně dodávek hardware. Klíčová je pro nás jak topologie, tedy struktura sítě, tak i použití kvalitních aktivních prvků.
Důležité je počítat i s rozvojem Vaší firmy a proto se snažíme navrhovat řešení jednoduše rozšiřitelná a umožňující snadný přechod na rychlejší a modernější technologii. 
V rámci poradenské činnosti jsme připraveni Vám navrhnout optimální strukturu a rozsah firemní sítě.

Budování datových sítí představuje:

 • projektování a realizace lokálních sítí
 • konzultace a poradenství
 • dodávky hardwaru i softwaru
 • propojení poboček s centrálou
 • virtuální privátní sítě
 • terminálová řešení
 • datové a hlasové služby
 • řešení ochrany dat

Externí správa počítačových sítí

Pro smluvní klienty, kteří se rozhodnou starosti o svou výpočetní techniku přenechat nám a v klidu se věnovat své práci, nabízíme komplexní služby z oblasti outsourcingu IT. Díky tomuto přístupu zabere řešení většiny Vašich problémů mnohem méně Vašeho času. Takto můžete přispět k rychlejšímu rozvoji Vaší společnosti, rychlejšímu růstu produktivity a tím zajisté i lepší prosperitě.

Vybudováním datové sítě naše spolupráce s Vámi může teprve začít.

Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.