Vyhledávání:

Audit IT

Audit ITMnoho společností má rozvětvenou a nepřehlednou infrastrukturu informačních technologií  s různorodou technikou a  takovéto prostředí s sebou obvykle nese řadu rizik, která můžou mít za následek neefektivnost systému jako celku nebo jeho částí a v konečném důsledku i vliv na ekonomickou situaci společnosti. Aby však bylo možné podniknout konkrétní kroky k nápravě, musí být nejprve proveden audit celého systému, který identifikuje stávající struktury a procesy z hlediska funkčnosti a bezpečnosti.
Hodnotící zpráva obsahuje přesné a systematické informace pro řízení a rozhodování, navrhuje možné alternativy zlepšení využití Vašich stávajících aktiv s ohledem na očekávaný budoucí vývoj.

Podrobná studie je výchozím materiálem pro definování skutečných potřeb i rozsahu služeb výpočetní techniky klienta.

Klientům nabízíme nejen vypracování auditu, ale také jeho komplexní realizaci.
Díky našim dlouholetým zkušenostem se správou informačních systémů dokážeme profesionálně provést audit, zhodnotit rizika i příležitosti a navrhnout řešení, které odpovídá požadavkům klienta.

Přínosy

 • plánování provozních nákladů i investic
 • optimalizace výdajů do ICT a jejich koncepčnost
 • zdůvodnění investic, které jsou nutné pro rozvoj a konkurenceschopnost
 • zlepšení přístupu a zodpovědnosti pracovníků k výpočetní technice a jejímu využití pro vnitropodnikovou komunikaci
 • školení dle skutečných požadavků uživatelů a zájmu managementu
 • přinutí zodpovědné pracovníky  zamyslet se nejen nad funkčností a využíváním výpočetní techniky, ale i nad procesy a celkovou organizací práce

Předmět auditu

 • Analýza současného stavu
  • serverů, pracovních stanic a mobilní techniky
  • datových sítí a souvisejících aktivních prvků
  • licenčního a aplikačního software
  • problémů, požadavků a jejich dosavadních řešení
  • zabezpečení kontinuity podnikání (archivace dat)
  • bezpečnosti dat

Výsledek auditu

 • Zhodnocení současného stavu
 • Návrhy realizace
  • řešení správy výpočetní techniky
  • optimalizace využití datových přenosů
  • varianty dalšího rozvoje a způsoby pořizování hardware
  • politiky licenčního software
  • interní a externí komunikace
  • bezpečnostní politiky a  archivačního systému

Předpokladem úspěšného a přesného auditu je aktivní spolupráce s managementem firmy, IT složkami a zodpovědnými pracovníky.


Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.