Vyhledávání:

Akceptační testování www aplikací

acceptanceFlamingSpider je flexibilní, stabilní a bezpečné prostředí pro automatické akceptační testování webových aplikací v podobě služby „TaaS“, kdy zákazník nemusí disponovat vlastní testovací infrastrukturou a odpovědnost za celý proces testů včetně údržby, podpory a případných úprav přebírá poskytovatel služby.

Připravit individuální testy je možná během krátké doby a nastavení parametrů testů může změnit i samotný zákazník.

Akceptační testování www aplikací zaručuje jejich funkčnost pro Vaše klienty a partnery.

Standardní součástí testovacích služeb je garantovaná podpora a dohled v nepřetržitém režimu.

Testování napříč prohlížeči

FlamingSpider umožňuje vyzkoušet funkčnost a konzistentní uživatelské rozhraní webových aplikací ve většině populárních prohlížečů.

 • Mozilla Firefox 3.0+
 • Google Chrome 10+
 • Internet Explorer 6+
 • dále je podporováno testování pro Operu, iPhone a Android

Kromě klasických klientských prohlížečů je k dispozici modul bez grafického rozhraní vyznačující se svojí rychlostí oproti grafickým protějškům.

Flexibilní identifikace objektů

Pro rozpoznání a lokalizaci objektů uvnitř webové aplikace existuje více způsobů, takže si lze vybrat ten, který nejlépe vyhovuje konkrétnímu testovacímu scénáři.

 • Identifikace na základě DOM a Tagů
 • Vyhledávání prvků dle jedné nebo více vlastností
 • Vyhledání prvků pomocí XPath zápisu

Integrované testy

Zabudovaný kontrolní systém může také webovou aplikaci důkladně ověřit.

 • Kontrola kompletnosti webové stránky, na základě struktury tagů a/nebo obsah prvků
 • Kontrola obsahu a stavu jednotlivých prvků webové stránky
 • Kontrola platnosti odkazů na webové stránky
 • Kontrola přítomnosti alternativního textu pro obrázky
 • Kontrola, zda stránka obsahuje odkazy MAILTO
 • Kontrola, zda stránka obsahuje Java applety
 • A mnoho dalšího ...

Přístup k DOM elementům, atributům a metodám

Kromě práce s objekty webové stránky na vysoké úrovni je možný přímý přístup k základní DOM elementům, atributům, metodám a atributům CSS. To umožňuje provádět pokročilé ověřování, například kontrolu vložených a vypočtených stylů objektů aplikace.

JavaScript a RIA

Plně podporováno je přímé volání JavaScriptových funkcí v testovaných webových stránkách a testuje vrácené výsledky. Při testování webových aplikací, které používají JavaScriptových frameworků, jako například jQuery, to umožňuje efektivněji pracovat s prvky webové stránky a získávat z nich data pomocí jQuery API funkcí.

Pro "Rich Internet Applications" jako je Adobe Flex, Flash a Silverlight lze použít plně funkční testování a to včetně automatizace jejich ovládacích prvků.

Distribuovaný monitoring

Díky vlastnímu API, je možné provozovat jednu sadu testů na více strojích zároveň. V kombinaci s virtualizací je tak možné pokrýt širokou oblast kombinací operačních systémů a prohlížečů. Nastavení se provádí centrálně, kontroly mohou běžet v distribuovaném prostředí a výsledky se následně sdružují do jediného reportu.


Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.