Vyhledávání:

Administrátorské rozhraní

Administrátorské rozhraníWebové administrátorské rozhraní umožňuje provádět veškeré správcovské postupy. Rozhraní je plně konfigurovatelné a jednotliví správci tak mohou mít přesně definovanou sadu oprávnění v závislosti na činnosti, kterou mají vykonávat.

Veškerá zařízení s tímto rozhraním, je možné administrovat z jednoho místa.

Kromně správců mohou část rozhraní používat i běžní uživatelé a provádět změnu vlastních nastavení. Například měnit si hesla, pravidla pro forwardování mailů, nastavení antispamového filtru atd.

Technická specifikace

Administrátorské rozhraní pro správce

  • více než 300 konfiguračních modulů
  • logování provedených změn v konfiguraci
  • podpora administrace z mobilních zařízení
  • sdružená administrace více zařízení v jednom rozhraní
  • vícejazyčné prostředí: čeština, angličtina, němčina a další
  • autentizace administrátorů proti Windows AD, LDAP, Radius, PAM, SMB, SASL a dalším

Administrátorské rozhraní pro uživatele

  • více než 30 konfiguračních modulů
  • každý pojemnovaná uživatel má přístup ke svému nastavení
  • vícejazyčné prostředí: čeština, angličtina, němčina a další

Možnosti nastavení a počet modulů se různí dle užití!
Například firewall postrádá modul pro administraci sdílených složek, který je naopak dostupný v datovém serveru.


Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.