Vyhledávání:

IT Management CA

IT Management CACertifikační autorita "IT Management CA" rozšiřuje aktivity společnosti o služby vytváření důvěryhodných řetězců certifikačních autorit pro potřeby klientů IT Managementu.

Pro zařazení "ITM CA" do důvěryhodných certifikačních autorit si dle návodu naimportujte certifikát "itmanagement-inara-ca".

Jméno souboru itmanagement-inara-ca.cer
Velikost 1165 bajtů
Formát souboru DER
Otisk (SHA-1) bf44 23df df98 6e56 fadc 2e1f e670 410d 3d6f 11f1
Otisk (MD5) 488a 26ec 5261 11ee 9b9e e9b9 eb40 da34
Jméno souboru itmanagement-inara-ca.pem
Velikost 1635 bajtů
Formát souboru PEM
Otisk (SHA-1) 5c02 a725 4c35 2c5c 7924 d95e 4e89 7374 e327 004a
Otisk (MD5) 3fab 95ad 628a eef6 f3f0 3f05 97da b654
Jméno souboru itmanagement-inara-ca.txt
Velikost 3308 bajtů
Formát souboru TXT
Otisk (SHA-1) c035 1390 ae6f bc7f 862a 3aba 33dc b16e 4a70 150b
Otisk (MD5) 66cd 0a58 7701 b5fc 69c3 b104 f3af 25bb

Návody pro importování

Mozilla Firefox

V Mozilla Firefoxu klikněte na soubor "itmanagement-inara-ca.cer". Po stažení certifikátu prohlížeč zobrazí dialogové okno pro uznání certifikátu certifikační autority "inara.itmanagement.cz". Pokud nemáte výhrady, nechejte systém přijmout všechny 3 nabízené účely použití certifikátu.

Pro zvýšení bezpečnosti ještě zmáčkněte tlačítko "Zobrazit" pro zobrazení certifikátu CA. Ve spodní části okna s obecnými informacemi naleznete položku "Otisk SHA1". Porovnejte její hodnotu s hodnotou "Otisk (SHA-1)" v tabulce. Obě hodnoty musí být stejné. Po porovnání okno zavřete.

Ukončete přijetí nového certifikátu potvrzením okna tlačítkem "OK". Tím je import kořenového certifikátu do prohlížeče Firefox ukončen.

Mozilla Thunderbird

V prohlížeči Internetu si stáhněte soubor "itmanagement-inara-ca.pem". Certifikát si uložte např. na "Plochu". V Mozilla Thunderbirdu si zobrazte dialog "Předvolby aplikace Thunderbird" a najděte záložku "Cetifikáty" pod volbou "Rozšířené."

Ve "Správci certifikátů" se přepněte na záložku "Certifikační autority" a dejte "Importovat". Vyberte uložený certifikát a potvrďte jeho import. Objeví se stejné okno jako při importu v Mozilla Firefoxu, tak zkontrolujte otisk, povolte všechny 3 nabízené účely a import dokončete tlačítkem "OK".

MS Internet Explorer

V Internet Exploreru klikněte na soubor "itmanagement-inara-ca.cer". V okně "Stažení souboru" klikněte na tlačítko "Otevřít". V dialogu "Certifikát" klikněte na tlačítko "Nainstalovat certifikát". Spustí se dialog "Průvodce importem certifikátu". Pokračujte tlačítkem "Další". V následujících oknech ponechejte výchozí nastavení a pokračujte tlačítky "Další" a "Dokončit".

V systému Windows Vista se musí ručně vybrat správné úložiště certifikátu. Vyberte "Všechny certifikáty uložit v následujícím úložišti", dále vyberte "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" a pak pokračujte tlačítkem "Další".

Systém zobrazí upozornění s žádostí o potvrzení přijetí certifikátu certifikační autority. Zkontrolujte "miniaturu sha1" s hodnotou "Otisk (SHA-1)" v tabulce a potvrďte přijetí certifikátu tlačítkem "Ano". Korektní dokončení importu Vám systém potvrdí zprávou. Uzavřete ji a uzavřete i původní okno s popisem certifikátu. Tím je import do systémového úložiště Windows dokončen.

Díku použití systémového úložiště je nyní certifikát známý i pro další aplikace jako například "MS Outlook Express", "MS Outlook" atp.

MS Internet Explorer ve Windows Vista

Protože bezpečnostní politika Windows Vista občas zahazuje certifikáty importované standardní cestou, musíme tuto funkci obejít.

V prohlížeči Internetu si stáhněte soubor"itmanagement-inara-ca.pem". Certifikát si uložte např. na "Plochu". Klikněte na tlačítko "Start", vyberte "Spustit", do řádku napište "mmc" a odentrujte. Pokud ve "Startu" nemáte "Spustit", přepněte si nabídku "Start" do "Klasického zobrazení", nebo stiskněte klávesu "Win+R" (tlačítko na klávesnici s logem Windows, obvykle se nachází mezi CTRL a ALT) a okno "Spustit" se Vám objeví.

Pravděpodobně na Vás vyskočí okno ochrany systému Windows, takže klikněte na "Pokračovat". Klikněte na "Soubor" a "Přidat nebo odebrat modul snap-in". Vyberete položku "Certifikáty" a dejte "Přidat". Zvolte "Účet počítače" a ponechte "Místní počítač". Dejte "Dokončit" a následně "OK".

Rozklikejte nabídku až k seznamu "Důvěryhodných kořenových certifikačních úřadů". Dále stiskněte někde pod tímto seznamem pravé tlačítko myši, zvolte "Všechny úkoly", vyberte "Importovat". Pomocí tlačítka "Procházet" si najděte dříve uložený certifikát a klikněte na "Další". Zvolte "Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti", přes "Procházet" zvolte "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" a následně znovu stiskněte "Procházet". Zaškrtněte "Zobrazit fyzická úložiště" a vyberete pod "Důvěryhodné kořenové certifikační úřady" položku "Local Computer".

Certifikát je úspěšně importován, konzoli můžeme zavřít, na otázku o jejím uložení odpovězte "Ne".

Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.