Vyhledávání:

HA a LB cluster

ClusterPro zajištění vysoké dostupnosti se používá HA cluster. Nejčastěji se jedná o dva systémy spojené tak, aby při výpadku primárního, ať už z důvodů hardwarové závady nebo plánované údržby, jeho funkce plně převzal sekundární systém. HA cluster tedy řeší známý problém, kdy při nedostupnost zařízení bývá obnova funkcionality na novém HW zdlouhavým procesem a to i když je prováděno zálohování dat i operačního systému.

Nedovolte aby Vám výpadek ICT systému způsobil obchodní ztráty.

Kromě HA clusteru se používají systémy umožňující rozkládání zátěže. Tyto systémy reagují na aktuální požadavky na ně kladené a rovnoměrně je rozdělují mezi členy clusteru pro zajištění co největšího výkonu. Při výpadku jednoho ze členů jsou požadavky rozděleny mezi zbývající systémy. V jednom LB clusteru lze spojit až 16 zařízení, které navíc nemusejí být hardwarově identické. Takto lze pomocí LB clusteru snadno rozšiřovat výkon systému v průběhu času.

Clustery využívají síťový souborový systém, který může být realizovaný buď samostatným síťovým diskovým polem (NAS) nebo síťovým souborovým systémem, který zajišťuje online přenos dat mezi jednotlivými částmi clusteru. Odstavení zařízení může být provedeno i před selháním HW pomocí monitorování stavu disků, teplot komponent atp.

Technická specifikace

  • zajištění dostupnosti 24/7
  • detekce selhání systému do 1 sekundy
  • detailní plánování prostředků na základě politik
  • podpora standardu CIM a také virtuálních systémů
  • hardware jednotlivých zařízení nemusí být identický
  • sdílení dat: replikace, Fiber Channel, NAS
  • upozornění administrátora na přepnutí

Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.