Vyhledávání:

Plán kontinuity podnikání

ZálohováníNa firemních serverech bývá uloženo velké množství velmi důležitých informací, které představují někdy i mnoho let práce. Například účetnictví, databáze zákazníků, inventář majetku, vytvořené projekty a dokumenty atd. Hodnota těchto informací mnohonásobně přesahuje vlastní hodnotu počítače. V současné době jsou informace uložené v elektronické podobě nejcennějším aktivem a jsou zcela nezbytné pro práci v kterémkoli oboru. Umožňují kvalifikované rozhodování a vykonávání Vaší činnosti.

Data uložená v počítači jsou někdy až příliš snadno zranitelná, například krátký výpadek proudu může způsobit ztrátu všech uložených údajů. Znehodnotit Vaše data mohou také počítačové viry, náhodný i úmyslný destrukční zákrok některého uživatele nebo průnik z Internetu. Nelze ani zanedbat poruchovost hardware, odcizení nebo živelné katastrofy.

V prvé řadě bychom se měli naučit oceňovat informace společnosti vzhledem k ekonomickému dopadu, který společnosti hrozí pokud tyto informace nejsou dostupné.

Ve firemním sektoru je požadována okamžitá dostupnost důležitých informací a jejich integrita za samozřejmou. Aby tomu tak skutečně bylo, je nezbytné provést vypracování plánu kontinuity podnikání a jeho naplňování, které zahrnuje:

  • bezpečnou archivace dat
  • havarijní plán
  • periodické testování funkčnosti záloh

Naši specialisté shromáždí Vaše požadavky a s přihlédnutím na  předpokládaný vývoj objemu dat a výkon doporučí adekvátní zálohovací systém, technologii či doplňkové služby.

Naše řešení nabízí možnost rychlé obnovy dat, odolnost vůči chybám při přenosu dat, možnost zabezpečení dat proti neoprávněnému zneužití pomocí šifrování a další vlastností nezbytné pro kompletní zálohu informačního systému. Takto Vám poskytujeme jistotu návratu informačních systémů do stavu před havárií za velmi krátkou dobu. Nezbytnou součástí rekonstrukce je plán obnovy firemní struktury, sloužící k zahájení nezbytných kroků, vedoucích k nápravě, okamžitě po uvedení technických prostředků do funkčního stavu  za účelem minimalizace časové a s tím související finanční ztráty.

Zároveň provádíme pravidelné simulace havarijního stavu za účelem ověřování funkčnosti záloh, aby nemohlo dojít ke ztrátě informací v důsledku neaktuálnosti systémových záloh nebo jejich poškození.


Copyright ©2008-2018 IT Management, All rights reserved.